Informatie middag 14 april 2018

Informatiemiddag Wonen en investeren in Zwitserland 14 april 2018 in Nijkerk

Het “mooiste en veiligste eiland van Europa” waar regels nog regels zijn maar ook gehandhaafd worden en waar rust, stabiliteit en veiligheid nog echt betekenis hebben. Dit komt mede doordat Zwitserland geen lid is van de EU en eigen regels kent op federaal-, kantonnaal- en gemeentelijk niveau.

Het is in Zwitserland daarom niet vanzelfsprekend dat u als “buitenlander” zomaar overal een huis mag kopen. Daarom organiseert Smaal Zwitserland tweemaal per jaar een informatiebijeenkomst waarin alle aspecten worden besproken die te maken hebben met de aankoop- en verkoop van een (vakantie)woning in Zwitserland, alsmede de emigratiemogelijkheden en de vestigingsmogelijkheden.

Ditmaal zullen wij extra aandacht geven aan het investeren in Zwitserland waarbij meer nadruk komt te liggen op de waardevastheid en de verhuurbaarheid van het gekochte onroerend goed, alsmede het te behalen rendement op het geïnvesteerde vermogen.

Na een succesvolle en volgeboekte informatiebijeenkomst in november j.l. is het volgende seminar gepland op:

zaterdagmiddag 14 april 2018 op Landgoed De Salentein in Nijkerk.

Graag aanmelden!
Gezien het beperkt aantal plaatsen en het besloten karakter van deze exclusieve presentatie, verzoeken wij u zich tijdig aan te melden. Dit kan per mail info@smaalzwitserland.com onder vermelding van uw naam en contactgegevens, waarna wij u enkele weken tevoren het definitieve programma zullen toezenden. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomst.

©2018 Smaal Zwitserland. Alle rechten voorbehouden.